...

DISCOMANIA OILHEAD sacīkšu nolikums

               AMATIERU ČEMPIONĀTA KARTINGĀ „DISCOMANIA OILHEAD 2023/2024” NOLIKUMS

 

1. Vispārējie noteikumi

 

1.1.   Čempionāts DISCOMANIA OILHEAD ir daudzposmu sacensības, kas notiek Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kartinga trasēs un hallēs, izmantojot īres gokartus.

1.2.   Dalībniekiem ir jāatbilst kartingu trašu iekšējo kārtības noteikumu prasībām vecuma, veselības stāvokļa, maksimālā un minimāla svara un auguma parametriem.

1.3.   2023./2024. gada čempionāts norisinās no 2023. gada 9. septembra līdz 2024. gada 9. jūnijam un tajā ir 20 posmi.

1.4.   Dalības maksa čempionātā vienam dalībniekam ir 40.00 EUR par katru posmu. Dalības maksa var tikt mainīta, ja trases izmaksas ir augstākas.

1.5.   Čempionāta dalībnieki tiek iedalīti 7 klasēs:

1.5.1.   PRO S klase (piedalās dalībnieki ar svaru līdz 65 kg (ieskaitot) un kuri ir pieredzējuši sporta vai amatieru īres kartingā, pieaugušie, vai arī atsevišķi sacensību rīkotājiem vienojoties ar dalībnieku. Uz PRO S klasi OBLIGĀTI ir jāpāriet dalībniekiem, kuri iepriekšējā sezonā uzvarējuši Vieglā svara klasē vai 2 sezonas pēc kārtas ir bijuši kopvērtējuma TOP3). PRO S klases dalībnieki, vecumā līdz 15 gadiem (ieskaitot), piedalās arī SWS JUNIOR ieskaitē;

1.5.2.   PRO klase (piedalās dalībnieki ar svaru līdz 85 kg (ieskaitot) un kuri ir pieredzējuši sporta vai amatieru īres kartingā, vai arī atsevišķi sacensību rīkotājiem vienojoties ar dalībnieku. Uz PRO klasi OBLIGĀTI ir jāpāriet dalībniekiem, kuri iepriekšējā sezonā uzvarējuši Vidējā svara klasē vai 2 sezonas pēc kārtas ir bijuši kopvērtējuma TOP3). PRO klases dalībnieki, vecāki par 15 gadiem, piedalās arī SWS SPRINT ieskaitē;

1.5.3.   PRO XL klase (piedalās dalībnieki ar svaru virs 85 kg un kuri ir pieredzējuši sporta vai amatieru īres kartingā, vai arī atsevišķi sacensību rīkotājiem vienojoties ar dalībnieku. Uz PRO XL klasi OBLIGĀTI ir jāpāriet dalībniekiem, kuri iepriekšējā sezonā uzvarējuši Smagā svara klasē vai 2 sezonas pēc kārtas ir bijuši kopvērtējuma TOP3);

1.5.4.   Vieglā svara klase (S) (piedalās vīriešu dzimuma pārstāvji ar svaru līdz 65 kg (ieskaitot), kā arī daiļā dzimuma pārstāves līdz 12 gadu vecumam (ieskaitot);

1.5.5.   Vidējā svara klase (M) (piedalās vīriešu dzimuma pārstāvji ar svaru no 66 līdz 85 kg (ieskaitot));

1.5.6.   Smagā svara klase (L) (piedalās vīriešu dzimuma pārstāvji ar svaru virs 85 kg);

1.5.7.   Dāmu klase (D) (piedalās daiļā dzimuma pārstāves, kuras ar atsvaru palīdzību tiek izlīdzinātas līdz 70 kg).

1.6.   Visi dalībnieki ar atsvaru palīdzību tiek izlīdzināti līdz klases maksimālajam svaram. Ja klases smagākais dalībnieks, kurš ir ieradies uz sacīkstēm, ir vieglāks par klases robežsvaru, tad braucēji tiek izlīdzināti līdz šī braucēja svaram. Izņēmums ir ziemas posmi un trases, kurās nav iespējams pievienot atsvarus.

1.7.    Dalībnieki sezonas laikā tiek svērti 3 reizes - pirmo reizi, kad tie sāk piedalīties pirmajā sezonas posmā, bet pārējās divas reizes - ziemā un pavasarī (svēršanās laiks netiek iepriekš izziņots).

  

2. Reģistrācija

 

2.1.   Pirmo reizi reģistrējoties sacensībām, dalībniekam ir jānosūta uz sacensību rīkotāju e-pastu kartingi@discomania.lv sekojoša informācija:

2.1.1.   Vārds, uzvārds;

2.1.2.   E-pasts (nepieciešams profila reģistrēšanai);

2.1.3.   Mobilā tālruņa Nr. (nepieciešams, lai pievienotu čempionāta WhatsApp grupai, kurā tiek publicēti sacensību saraksti un visa aktuālā informācija);

2.1.4.   Aptuvenais svars;

2.1.5.   Dzimšanas gads;

2.1.6.  Kurš uzaicināja uz čempionātu (ja nav saņemts uzaicinājums, tad informācija no kurienes uzzināja par čempionātu);

2.1.7.   Vai ir pieredze sporta vai amatieru īres kartingā (hobykart);

2.2.   Pieteikšanās kārtējam sacensību posmam notiek reģistrējoties savā profilā mājas lapā www.discomaniaoilhead.lv vai nosūtot e-pastu uz kartingi@discomania.lv.

 

3. Sacensību norises kārtība

 

3.1.   Uz sacensību norises vietu ir jāierodas vismaz 20 minūtes pirms sapulces sākuma, kurā visiem dalībniekiem obligāti jāpiedalās.

3.2.    Pirms kārtējā posma par atsevišķu samaksu trasē norisinās treniņbraucieni (var norisināties līdz 2 stundām). Treniņu saraksti tiek veidoti iepriekšējā vakarā pirms posma, aizpildot čempionāta WhatsApp grupā ievietoto anketu. Pēc anketas datu apstrādes, saraksti tiek publicēti WhatsApp grupā.

3.3.   Pirms sacensībām katrs dalībnieks aizpilda un paraksta īres kartinga pakalpojuma sniedzēju izstrādātos individuālās atbildības līgumus. Dalībnieki, kas ir jaunāki par 14 gadiem, līgumu paraksta kāds no vecākiem vai aizbildņiem.

3.4.    Pirms sapulces sākuma jāsamaksā dalības maksa sacensību rīkotāja pārstāvim.

3.5.   Sacensības sastāv no kvalifikācijas braucieniem, pusfināliem un fināliem. Atkarībā no dalībnieku skaita klasēs, trasē pieejamiem gokartiem un maksimāli iespējamā gokartu skaita vienā braucienā, tiek noteikti braucienu un dalībnieku skaits tajos.

3.6.    Visiem dalībniekiem ir vienāds braukšanas laiks - 23 minūtes.

3.7.   Pusfinālos un finālos dalībnieki tiek sagrupēti pa klasēm. Ja klases dalībnieku skaits ir nepietiekams, lai izveidotu pilnvērtīgu braucienu, tad tā tiek apvienota ar citām klasēm (ieskaite katrai klasei tiek veidota atsevišķa).

3.8.  Pusfinālos un finālos, ja tas ir iespējams, starts tiek dots gaitā ar karogu vai citu iepriekš norunātu signālu, kas tiek veikts sekojošā kārtībā:

3.8.1.   Starta/finiša taisnē tiek izveidots 20-30 m garš starta koridors, kas tiek atzīmēts ar piloniem. Pirmajam braucējam pabraucot garām pirmajam pilonam, jebkurā brīdī var tikt dots starts;

3.8.2.   Visi dalībnieki, kas piedalās konkrētā braucienā, no boksiem tiek izlaisti tādā secībā, kādā viņi stājās uz starta;

3.8.3.   Vairākus līkumus pirms starta koridora, tiesnesis apstādina vai piebremzē pirmo braucēju un sagaida kamēr pārējie dalībnieki sastājas vai brauc vienā rindā viens aiz otra "bampers pie bampera";

3.8.4.   Kad dalībnieki ir sastājušies, tiesnesis dod signālu pirmajam braucējam, kurš "pusgāzē" sāk braukt uz starta/finiša taisni. Kamēr pirmais dalībnieks nokļūst līdz starta koridoram, viņam ir pienākums pārliecināties vai visi dalībnieki seko viens otram "bampers pie bampera". Ja atstarpes ir lielākas par 1 m, tad pirmajam braucējam bez bremzēšanas ir jāsamazina ātrums;

3.8.5.   Visiem dalībniekiem līdz starta koridoram ir jābrauc ne vairāk, kā 50 cm attālumā no priekšā braucošā;

3.8.6.   Priekšā braucošiem dalībniekiem ir aizliegts, pirms starta došanas brīža, bremzēt vai strauji samazināt ātrumu vai uzsākt paātrināšanos pirms starta karoga krišanas. 

3.9.   Katrā posmā, ja tas ir iespējams, tiek izveidots džokeraplis (skatīt 3.16. punktu).

3.10.   Finišs tiek rādīts ar karogu vai citu iepriekš norunātu signālu.

3.11.   Dalībniekiem pirms katra brauciena WhatsApp grupā ir jāseko līdzi braucienu sarakstiem, lai varētu maksimāli ātri ieņemt savu vietu gokartā.

 

3.12.   Kvalifikācija.

3.12.1.   Kvalifikācijas braucienos noskaidro dalībnieku secību pusfināla braucienos;

3.12.2.   Braucienu grupas tiek sastādītas sekojošā kārtībā:

3.12.2.1.  no visiem dalībniekiem tiek sastādīts dalībnieku saraksts, ņemot vērā pieteikšanās secību un braukšanas pieredzi čempionātā,

3.12.2.2.  augstāk sarakstā atrodas tie dalībnieki, kas nav startējuši čemponātā, pēc tam seko dalībnieki, kas NAV piedalījušies aktuālajā sezonā un kā pēdējie sarakstā ir dalībnieki, kas IR startējuši aktuālajā sezonā. Ņemot vērā šo dalījumu, augstāk atrodas dalībnieki, kas sacensībām ir pieteikušies vēlāk,

3.12.2.3.  atkarībā no dalībnieku skaita braucienos, visi braucēji tiek sadalīti pa grupām, sākot no saraksta augšgala,

3.12.2.4.  pirmā sāk startēt tā grupa, kurā ir dalībnieks, kurš ir pieteicies visvēlāk.

3.12.3.   Ja dalībnieks nokavē savu braucienu, tad kvalifikācijā viņš vairs nepiedalās. Dalībnieka kvalifikācijas laiks tiek aprēķināts ņemot vērā lēnāko kvalifikācijas laiku, pieskaitot 1 sekundi. Ja kvalifikācijas braucienu nokavē vairāki dalībnieki, tad papildus 1 sekunde tiek pieskaitīta tam, kurš ir reģistrējies sacensībām vēlāk.

3.12.4.   Dalībnieka kvalifikācijai pusfināliem tiek ņemts vērā ātrākais apļa laiks;

3.12.5.   Braucienu ilgums ir ne mazāks kā 6 minūtes;

3.12.6.   Gokartus, ar kuriem dalībnieki piedalās braucienā nosaka ar datorizētas izlozes palīdzību, kas notiek pirms kvalifikācijas braucieniem;

3.12.7.   Braucieni sākas pēc tiesneša signāla, izbraucot no trases boksiem;

3.12.8.   Katrs dalībnieks nosaka pats savu kvalifikācijas brauciena stratēģiju;

3.12.9.   Dalībniekiem ir atļauts apsteigt priekšā braucošos braucējus, ja tas nekādā veidā netraucē viņus. Lēnāk braucošiem dalībniekiem ir jācenšas netraucēt ātrāk braucošos dalībniekus.

 

3.13.   Pusfināli.

3.13.1.   Pusfināla braucienos noskaidro dalībnieku secību fināla braucienam;

3.13.2.   Braucienu ilgums ir ne mazāks kā 7 minūtes. Pusfināla braucieni ir izteikti apļos, atkarībā no vidējā trases apļa laika;

3.13.3.   Pusfinālu grupu daudzums un dalībnieku skaits tajās ir atkarīgs no braucēju skaita katrā klasē;

3.13.4.   Grupas un secība tiek noteiktas sekojošā kārtībā:

3.13.4.1.  visu dalībnieku ātrākie kvalifikācijas laiki tiek sakārtoti augošā secībā. Ja kvalifikācijas laiki ir vienādi, tad augstāk atrodas tas, kurš ir smagāks, ņemot vērā svaru kopā ar atsvaru; ja arī svars ir vienāds, tad augstāku vietu ieņem tas, kurš ir augstāk klases kopvērtējumā,

3.13.4.2.  katras grupas pirmajās starta vietās atrodas ātrākie kvalifikācijas dalībnieki, otrajās vietās nākamie ātrākie braucēji utt..

 

PIEMĒRS:

Sacensībās piedalās 26 dalībnieki, trasē vienlaicīgi var būt 9 gokarti. Tātad, tiek izveidotas 3 grupas ar sekojoša skaita dalībnieku – 9, 9, 8. Atbilstoši nolikumam, pirmā pusfināla pirmajā starta vietā būs dalībnieks, kurš uzrādījis ātrāko kvalifikācijas laiku, otrās grupas pirmajā starta vietā būs dalībnieks, kurš uzrādījis otro ātrāko kvalifikācijas laiku utt. Pirmās grupas otrajā starta vietā atradīsies dalībnieks, kurš kvalifikācijā ir uzrādījis 4. ātrāko apļa laiku, otrās grupas otrajā starta vietā atradīsies dalībnieks, kurš kvalifikācijā ir uzrādījis 5. ātrāko apļa laiku utt. Līdz ar to,  pirmajā pusfināla grupā startēs 1., 4., 7., 10., 13., 16., 19., 22. un 25. kvalifikācijas vietas; otrajā grupā attiecīgi 2., 5., 8., 11., 14., 17., 20., 23. un 26. vietu īpašnieki, savukārt, trešajā pusfināla grupā startēs 3., 6., 9., 12., 15., 18., 21. un 24. vietas ieguvēji.

 

3.13.5. Gokartus, ar kuriem dalībnieki piedalās braucienā nosaka ar datorizētas izlozes palīdzību, kas notiek pirms pusfināla braucienieniem. Pusfināla braucienā dalībnieks nevar startēt ar to pašu gokartu, ar ko startēja kvalifikācijā.

 

3.14.   Fināli.

3.14.1.   Finālu braucienā tiek noskaidroti augstāko vietu ieguvēji posmā;

3.14.2.   Finālu brauciena ilgums ir ne mazāks kā 10 minūtes. Fināla brauciens ir izteikts apļos, atkarībā no vidējā trases apļa laika;

3.14.3.   Finālu grupu daudzums un dalībnieku skaits tajās ir vienāds ar kvalifikācijas un pusfinālu brauciena grupām;

3.14.4.   Fināla dalībniekus un secību nosaka sekojošā kārtībā:

3.14.4.1.  A finālam kvalificējas dalībnieki, kas ieņēmuši 1. vietas pusfināla grupās. Ja fināls nav nokomplektēts, tad nākamie kvalificējas pusfinālu grupu nākamo vietu ieguvēji. Ja finālā nav iespējams kvalificēties (dēļ maksimālā braucēju skaita) visiem vienādu vietu ieguvējiem, tad priekšroka ir tam, kurš ir uzrādījis ātrāko apļa laiku kvalifikācijā vai pusfinālā. Ja ātrākie apļa laiki ir vienādi, tad priekšroka ir tam, kurš ir smagāks; ja arī svars ir vienāds, tad augstāku vietu ieņem tas, kurš ir augstāk absolūtajā kopvērtējumā. Kvalificēšanās pārējiem fināliem notiek analoģiski,

3.14.4.2.  starta secība finālos tiek noteikta sekojošā kārtībā – augstāku pozīciju ieņem dalībnieki, kas ieņēmuši augstākas vietas pusfināla grupās kārtojoties pēc ātrāka apļa laika kvalifikācijā vai pusfinālā;

3.14.5.   Pirmais startēt sāk tas fināla brauciens, kurā ir dalībnieki, kas ieņēmuši zemākas vietas;

3.14.6.   Gokartus, ar kuriem dalībnieki piedalās finālā nosaka ar datorizētas izlozes palīdzību, kas notiek pirms fināla braucieniem. Fināla braucienā dalībnieks nevar startēt ar to pašu gokartu, ar ko startēja kvalifikācijā un pusfinālā;

3.15.   Ja dalībnieks pusfinālā vai finālā tiek apdzīts par vienu vai vairākiem apļiem, viņam tiek rādīts zilais karogs, kas uzliek par pienākumu pie pirmās iespējas palaist garām aizmugurē braucošo (-os) konkurentu (-us).

 

3.16.   Džokeraplis.

3.16.1.  Džokeraplis ir trases pagarinājums vai saīsinājums attiecībā pret pamattrasi, kurā pusfinālos un finālos katram dalībniekam ir jāiebrauc vienu vai vairākas reizes (atkarībā no trases).

3.16.2.  Džokeraplī nedrīkst iebraukt pirmajā brauciena aplī. Ja braucējs pārkāpj šo noteikumu, viņam tiek piešķirts 10 sekunžu sods.

3.16.3.  Džokerapļa ieejā un izejā tiek novietoti piloni/riepas kurus nedrīkst aizskart. Tāpat pašā džokeraplī var tikt izvietoti piloni/riepas, kuras arī nedrīkst aizskart.

3.16.4.  Izbraucot ārā no džokerapļa, priekšroka ir tam dalībniekam, kurš brauc pa pamattrasi.

3.16.5.  Ja džokeraplī NETIEK iebraukts, dalībniekam tiek piešķirts 15, 20 vai 30 sekunžu sods, atkarībā no trases konfigurācijas un džokerapļa garuma.

3.16.6.  Ja džokeraplī apzināti tiek iebraukts vairāk reižu nekā ir noteikts, dalībniekam tiek piešķirts brīdinājums.

 

4. Vietu sadalījums

 

4.1.   Atkarībā no iegūtās vietas finālā (-os) tiek sadalītas vietas klasēs.

 

5. Punkti un papildpunkti

 

5.1.   Čempionāta dalībniekiem par izcīnītajām vietām savā klasē tiek piešķirti punkti sekojošā kārtībā:

 

Vieta klasē 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Punkti 35 30 26 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

  

5.1.1.   Ja klasē ir mazāk kā 5 dalībnieki, tad punkti tiek dalīti ar 2;

5.1.2.   Dalībniekiem tiek piešķirti arī papildpunkti par sekojošiem sasniegumiem:

5.1.2.1.  par ātrāko apļa laiku kvalifikācijā savā klasē – 1 punkts,

5.1.2.2.  par ātrāko apļa laiku sacīkstē (pusfinālos un finālā) savā klasē – 1 punkts,

5.1.3.   Ja klasē ir tikai viens dalībnieks, tad papildpunkti par ātrākiem apļiem netiek piešķirti;

5.1.4.   Punktus sacensībās dalībnieks iegūst saskaitot pamatpunktus ar papildpunktiem.

5.2.   Kopvērtējumā punkti tiek saskaitīti par visiem posmiem, neņemot vērā 3 sliktākos (punktu ziņā) posmus. Posms, kurā dalībnieks nav piedalījies, skaitās sliktāks par jebkuru posmu, kurā viņš ir piedalījies. Punktu reducēšana notiek 3 posmus pirms čempionāta beigām.

5.3.  Ja kopvērtējumā diviem vai vairāk dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, tad augstāku vietu ieņem dalībnieks, kuram ir augstāka izcīnītā vieta kādā no posmiem; ja šis rādītājs ir vienāds, tad saskaita, kuram to ir vairāk; ja šis rādītājs ir vienāds, tad salīdzina nākamo labāko rezultātu (nestartēšana posmā tiek uzskatīta par sliktāku rezultātu nekā jebkura izcīnīta vieta), ja arī šie rādītāji ir vienādi, tad augstāku vietu ieņem dalībnieks, kurš ir piedalījies vairāk čempionāta posmos.

 

6. Uzvedība sacensību laikā un vietā (trasē un ārpus trases) un apdzīšanas regulējums

 

6.1.   Dalībnieks noteiktajā laikā reģistrējas sacensībām - ne vēlāk kā 3 stundas pirms tām mājas lapā vai caur e-pastu vai ne vēlāk kā 20 minūtes sacensību norises vietā.

6.2.   Dalībnieks piedalās dalībnieku sapulcē. 

6.3.   Dalībnieks piedalās sacensībās neesot alkohola reibumā vai narkotisko vielu iespaidā.

6.4.   Dalībnieks brauc tikai norādītājā braukšanas virzienā trasē un boksu celiņā.

6.5.   Dalībnieks boksu celiņā brauc drošā ātrumā (lēnām).

6.6.   Dalībnieks neizdara pāragru startu un startē tikai pēc starta tiesneša norādes.

6.7.   Dalībnieks seko tam, kas notiek trasē priekšā, blakus un aizmugurē.

6.8.   Dalībnieks neizraisa apzinātas sadursmes.

6.9.   Dalībnieks nebremzē pret priekšā braucošā dalībnieka gokartu.

6.10. Dalībniekam cīnoties par pozīciju ir jāatstāj vieta konkurentam, ja tas pirms līkuma ir nonācis līdz gokarta puskorpusam.

6.11. Dalībnieks, kuru cits dalībnieks apdzen pa apli, pēc iespējas ātrāk palaiž viņu garām, arī tad, ja zilie karogi netiek rādīti.

6.12. Dalībniekiem braucienu laikā ir aizliegts izmantot jebkāda veida radiosakarus (rācijas, tālruņus utml.), kā arī ir aizliegts no trases malas rādīt jebkādas norādes trasē braucošajiem dalībniekiem.

6.13. Dalībnieks strīdus situācijas risina korekti, ja nepieciešams kā vidutājus pieaicinot tiesnešus vai sacensību rīkotājus.

6.14. Dalībnieks komunikācijā (gan sacensībās, gan interneta vidē) ar organizatoru un tā pārstāvjiem, kā arī ar tiesnešiem izturas ar cieņu (neizsaka aizskarošu vai naidīgu viedokli, nepaugstina balsi (nekliedz), nedraud, nelieto necenzētu leksiku).

6.15. Dalībnieks ievēro citus šajā nolikumā neminētus godīgas un drošas braukšanas principus.

 

7. Sacensību tiesāšana un sodi

 

7.1.   Sacīkstes tiesā sacensību rīkotāju pieaicināti tiesneši, kas seko līdzi tam vai dalībnieki ievēro šī nolikuma noteikumus.

7.2.   Par noteikumu neievērošanu tiesneši ziņo sacensību rīkotājiem.

7.3.   Lēmumu par soda piemērošanu pieņem tiesneši, vajadzības gadījumā konsultējoties ar sacensību rīkotājiem.

7.4.   Tiesneši, atkarībā no pārkāpuma rakstura un smaguma, var pieņemt sekojošu lēmumu par soda sankciju piemērošanu:

7.4.1.   Brīdinājums.

7.4.1.1.   Šis soda veids tiek piemērots:

7.4.1.1.1. ja dalībnieks pārkāpj 3.8. punktā minētos starta procedūras noteikumus, neiegūstot vietu;

7.4.1.1.2. par vairākkārtīgu izbraukšanu ārpus trases, neaizskarot konusus,

7.4.1.1.3. par regulāru (vismaz 3 reizes) bremzēšanu pret priekšā braucošā konkurenta gokartu, traucējot viņa braukšanu vai konkurenta stumšanu, t.sk., kvalifikācijas braucienos,

7.4.1.1.4. ja konkurents tiek apdzīts, izstumjot viņu no trajektorijas, bet pēc šī manevra tiek palaists atpakaļ iepriekšējā pozīcijā,

7.4.1.1.5. ja dalībniekam tiek rādīts zilais karogs, bet viņš to ignorē,

7.4.1.1.6. ja dalībnieks sacensībās rīkojas nesportiski, piemēram, izmanto necenzētu leksiku un/vai žestus, mētā pa zemi ekipējumu (ķiveri, cimdus),

7.4.1.1.7. ja dalībnieks pirmo reizi neievēro 6.12. vai 6.14. punktu. Lai fiksētu 6.12. punktā minēto pārkāpumu, var tikt izmantotas citu dalībnieku liecības gan audio, gan videoformātā,

7.4.1.1.8. ja tiek konstatēts, ka dalībnieks sacensību laikā pa trases teritoriju pārvietojas ar alkoholu jebkādā iepakojumā (pudeli, glāze, maisiņš utml.);

7.4.1.2.   Brīdinājumi pēc sacensībām nedzēšas, bet tiek summēti. Ja dalībniekam čempionāta laikā tiek piešķirti 3 brīdinājumi, tad tajās sacensībās, kad viņš saņem 3. brīdinājumu, viņam tiek piešķirts 5 sekunžu sods, kas tiek pielikts pie laika. Brīdinājumi var tikt dzēsti pēc 5 posmiem pie nosacījuma, ja nav savākti 3 brīdinājumi. Piemēram, ja dalībnieks 1. un 3. posmā saņem brīdinājumus, 1. posma brīdinājums tiek dzēsts pēc 6. posma beigām un 3. posma brīdinājums tiek dzēsts pēc 8. posma beigām;

7.4.2.   2 soda sekunžu pielikšana pie laika.

7.4.2.1. Šis soda veids tiek piemērots:

7.4.2.1.1. ja dalībnieks nogāž vai izsit no vietas trasē izliktos konusus vai riepas.

7.4.3.   5 soda sekunžu pielikšana pie laika.

7.4.3.1. Šis soda veids tiek piemērots:

7.4.3.1.1. ja konkurents tiek apdzīts izstumjot viņu no trajektorijas un viņš dēļ šī manevra zaudē vienu vietu;

7.4.3.1.2. ja dalībnieks pārkāpj 3.8. punktā minētos starta procedūras noteikumus;

7.4.3.1.3. ja dalībnieks sacensību laikā (kamēr gokarts ir kustībā) atlaiž abas rokas no stūres. Ja dalībnieks sezonas laikā pārkāpj vairākkārtīgi šo punktu, tad par katru reizi sods tiek palielināts par 5 sekundēm.

7.4.3.1.4. ja dalībnieks sagriežoties, pilnībā neapstājas un sāk/turpina spiest gāzes pedāli.

7.4.4.   15 soda sekunžu pielikšana pie laika.

7.4.4.1. Šis soda veids tiek piemērots:

7.4.4.1.1. ja konkurents tiek apdzīts izstumjot viņu no trajektorijas un viņš dēļ šī manevra zaudē vairāk kā vienu vietu,

7.4.4.1.2. ja dalībnieks pārkāpj 3.8. punktā minētos starta procedūras noteikumus un šīs darbības rezultātā apsteidz vairāk kā vienu konkurentu;

7.4.5.   Diskvalifikācija no posma

7.4.5.1. Šis soda veids tiek piemērots aktuālajā posmā, ja:

7.4.5.1.1. dalībniekam atkārtoti tiek piemērots 7.4.1.1.8. punktā minētais sods vai dalībnieks nepārprotami atrodas alkoholiskā reibumā,

7.4.5.1.2. dalībnieks veic jebkādas neatļautas manipulācijas ar gokarta dzinēju vai tā daļām, piemēram, gāzes trosi, vai apzināti spiež bremžu pedāli, neatlaižot gāzes pedāli,

7.4.5.1.3. dalībnieks atkārtoti neievēro 6.12. punktu. Lai fiksētu 6.12. punktā minēto pārkāpumu, var tikt izmantotas citu dalībnieku liecības gan audio, gan videoformātā,

7.4.5.1.4. dalībnieks viena brauciena laikā vairākkārt apzināti pārkāj noteikumus un/vai, brauciena laikā vai pēc tā, nesportiski uzvedās pret pārējiem konkurentiem;  

7.4.5.2. Saņemot diskvalifikāciju, dalībnieks vairs nedrīkst turpināt sacensības, kā arī viņam tiek piešķirta pēdējā vieta posmā un 0 punkti,

7.4.5.3. Par šī soda veida piemērošanu lemj sacensību rīkotāji;

7.4.6.   Izslēgšana no čempionāta.

7.4.6.1. Šis soda veids tiek piemērots:

7.4.6.1.1. ja dalībniekam atkārtoti tiek piešķirts 7.4.5. punktā minētais sods,

7.4.6.1.2. ja dalībnieks atkārtoti neievēro 6.14. punktu,

7.4.6.1.3. ja dalībnieks sacensībās ar savu rīcību, apdraud citu dalībnieku/organizatoru/tiesnešu veselību vai apzināti bojā tehniku;

7.4.6.2. Par šī soda veida piemērošanu lemj sacensību rīkotāji.

7.5.   Tiesnešu pieņemtais lēmums ir galējs un čempionātā nav paredzēta tā pārsūdzēšanas iespēja, bet tiesnesim ir pienākums izskaidrot pārkāpuma vai soda pamatojumu.

7.6.   Sodu piešķiršana vai to atcelšana, var notikt arī pēc sacensībām, izvērtējot pieejamos video materiālus, kuros nepārprotami ir fiksēts pārkāpums vai tā neesamība.

  

8. Tehniskie noteikumi

 

8.1.   Dalībnieka ekipējums.

8.1.1.   Dalībnieka ekipējumam jāatbilst īres kartinga pakalpojumu sniedzēju iekšējās kārtības noteikumiem. Obligāta prasība ir lietot aizsargķiveri, kas parasti ir pieejama arī sacensību norises vietā. Ir atļauts lietot personīgo aizsargķiveri un cimdus.

8.2.   Tehniskas problēmas sacensību laikā.

8.2.1.   Ja gokartu kvalifikācijas laikā skar nopietnas tehniskas problēmas, kas neļauj turpināt braucienu vai neļauj to darīt sacīkšu režīmā, tad dalībniekam ir tiesības atgriezties boksos un saņemt rezerves gokartu, par ko lēmumu pieņem sacensību rīkotāji. Šajā gadījumā kvalifikācijas laika ieskaitē tiek skaitīts ātrākais apļa laiks, kas uzrādīts ar rezerves gokartu;

8.2.2.   Ja kvalifikācijas laikā sacensību rīkotāju vai trases darbinieku vainas dēļ dalībniekam nav iespējams noteikt ātrāko apļa laiku un attiecīgi dalībnieka vietu kvalifikācijā, tad dalībniekam tiek dota iespēja piedalīties atkārtotā kvalifikācijas braucienā. Par atkārtotā brauciena piešķiršanu lemj sacensību rīkotāji.

8.2.3.   Ja gokartu pusfināla vai fināla brauciena laikā pēc starta skar nopietnas tehniskas problēmas, kas neļauj turpināt braucienu vai neļauj to darīt sacīkšu režīmā, tad dalībniekam ir jādodas boksos vai arī jānovieto gokarts trases malā drošā vietā. Rezerves gokarts netiek piešķirts un  brauciena ieskaitē dalībnieks tiek klasificēts kā nefinišējis (DNF), nezaudējot iegūtos punktus kvalifikācijā.

 

9. Balvas

 

9.1.  Katrā posmā labākie 3 dalībnieki no katras klases tiek apbalvoti ar medaļām.

9.2. Sezonas beigās apbalvoti tiek visu klašu laureāti, absolūtā kopvērtējuma seši labākie dalībnieki un seši labākie debitanti.

9.3.   Laureātu skaits katrā klasē tiek noteikts atkarībā no tā, cik dalībnieku ir piedalījušies sezonas laikā. Ja vismaz pusi sezonas ir piedalījušies vismaz 5 dalībnieki no klases, tad ir 3 godalgotās vietas, ja mazāk, tad 1 godalgotā vieta (pie nosacījuma, ka uzvarētājs ir piedalījies lielāko daļu sezonas).

9.4.   Balvas ir sekojošas:

9.4.1. visi laureāti tiks apbalvoti ar kausiem;

9.4.2. čempionāta klašu laureāti, sadarbībā ar TRACKDAY.lv, tiks apbalvoti ar sekojošām balvām:

9.4.2.1. 1. vieta – kartinga ekipējums EUR 170.00 vērtībā pēc dalībnieka izvēles. Lai iegūtu vēlamo ekipējumu, dalībniekam ir tiesības piemaksāt pie uzvarētās summas;

9.4.2.2. 2. vieta – kartinga ekipējums EUR 140.00 vērtībā pēc dalībnieka izvēles. Lai iegūtu vēlamo ekipējumu, dalībniekam ir tiesības piemaksāt pie uzvarētās summas;

9.4.2.3. 3. vieta – kartinga ekipējums EUR 120.00 vērtībā pēc dalībnieka izvēles. Lai iegūtu vēlamo ekipējumu, dalībniekam ir tiesības piemaksāt pie uzvarētās summas.

9.4.3. Sezonas sešiem labākajiem absolūtā kopvērtējuma dalībniekiem un sešiem labākajiem debitantiem tiek pasniegtas medaļas.

9.4.4. Dalībnieki, kas startējuši visos posmos, pēdējā sezonas sacīkstē piedalās izlozē, kurā viens laimīgais iegūst balvu no autosporta detaļu un ekipējuma veikala TRACKDAY.lv EUR 100.00 vērtībā kartinga ekipējuma iegādei.

9.4.5. Sezonas korektākajam braucējam tiks pasniegta balva EUR 100.00 vērtībā, kartinga ekipējuma iegādei. Balvas iniciatori un sponsori ir Gatis Glāznieks un Juris Petruss. Balva tiks piešķirta braucējam, kurš sezonas laikā saņems vismazāk soda sekundes (brīdinājums ir ekvivalents 2 sekundēm). Uz balvu varēs pretendēt braucēji, kuri būs piedalījušies vismaz 15 posmos. Ja dalībnieks ir piedalījes vairāk posmos, tad vērā tiks ņemti tie 15 posmi, kuros ir piešķirtas mazāk soda sekundes. Ja vairākiem dalībniekiem būs vienāds soda sekunžu skaits, tad balvu iegūs dalībnieks, kuram būs vairāk posmu, kuros nav piešķirti sodi. Ja uzvarētāju nevarēs noskaidrot pēc iepriekšminētiem kritērijiem, tad balvu saņems braucējs, kurš ieņems augstāku vietu absolūtajā kopvērtējumā.

9.4.6. Dalībnieki, kuri ir piedalījušies 100 čempionāta posmos, saņem īpašu piemiņas kausu, T-kreklu un kuponus 2  čempionāta posmu dalības apmaksai.

9.4.7. Dalībnieki, kuri ir piedalījušies 150 čempionāta posmos, saņem kuponus 3 čempionāta posmu dalības apmaksai.

9.4.8. Dalībnieki, kuri ir piedalījušies vismaz 200 čempionāta posmos, saņem īpašu piemiņas kausu, T-kreklu un kuponus 4 čempionāta posmu dalības apmaksai.

9.5.   Balvas tiks pasniegtas atsevišķā pasākumā pēc sezonas beigām.

 

 

Rīgā,

2023. gada 27. augustā